Bergen op Zoom - De Soete Veste
Gebiedsscan

Percelen: 110
Panden: 128
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 42.051 m2