Enschede - Janninkkwartier
Gebiedsscan

Percelen: 26
Panden: 4
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 41.678 m2