Kapelle - Zuidhoek
Gebiedsscan

Percelen: 38
Panden: 43
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 116.209 m2