Groningen - Helperkade
Gebiedsscan

Percelen: 14
Panden: 3
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 5.312 m2