Zeewolde - Polderwijk
Gebiedsscan

Percelen: 430
Panden: 696
Ligplaatsen: 16
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 924.572 m2