Baarlo - Kuukven
Gebiedsscan

Percelen: 85
Panden: 95
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 30.625 m2