Roermond - De Rosslag
Gebiedsscan

Percelen: 34
Panden: 22
Ligplaatsen: 6
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 249.897 m2