Enschede - Operahof
Gebiedsscan

Percelen: 46
Panden: 53
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 13.296 m2