Project 2019-11-22 Alkmaar
Gebiedsscan

Percelen: 126
Panden: 75
Ligplaatsen: 2
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 267.225 m2