Vlissingen - Ketelmakerij
Gebiedsscan

Percelen: 81
Panden: 122
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 18.573 m2