Maassluis - Wilgenrijk
Gebiedsscan

Percelen: 523
Panden: 804
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 904.512 m2