Echt - Bocage
Gebiedsscan

Percelen: 171
Panden: 84
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 163.979 m2