Assendelft - Kreekrijk
Gebiedsscan

Percelen: 192
Panden: 221
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 505.930 m2