Vianen - Hoef en Haag
Gebiedsscan

Percelen: 762
Panden: 1420
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 824.760 m2