Nijmegen - Hart van de Waalsprong
Gebiedsscan

Percelen: 7
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 66.337 m2