Tilburg - Clarissenhof
Gebiedsscan

Percelen: 19
Panden: 44
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 31.398 m2