Schiedam - In de Buurttuin
Gebiedsscan

Percelen: 33
Panden: 36
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 32.179 m2