Zuidplas Middengebied
Gebiedsscan

Percelen: 912
Panden: 605
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 9.571.956 m2