Project 2019-11-19
Gebiedsscan

Percelen: 50
Panden: 163
Ligplaatsen:
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 368.540 m2

Project 2019-11-19 is 368.540 m2 groot. Dit gebied bevat 50 percelen en 163 panden.