Kanaalzone Alkmaar Viaanse Molen
Gebiedsscan

Percelen: 146
Panden: 107
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 743.072 m2