KANAALZONE ALKMAAR OVERDIE
Gebiedsscan

Percelen: 223
Panden: 192
Ligplaatsen: 3
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 295.473 m2