KANAALZONE ALKMAAR RWZI
Gebiedsscan

Percelen: 27
Panden: 20
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 187.828 m2