Amstel III
Gebiedsscan

Percelen: 494
Panden: 481
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 2.229.669 m2