Usseler Es Enschede
Gebiedsscan

Percelen: 224
Panden: 132
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.574.703 m2