Wijkevoort Tilburg
Gebiedsscan

Percelen: 231
Panden: 144
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 3.443.626 m2