Bedrijvenpark Medel Tiel
Gebiedsscan

Percelen: 327
Panden: 78
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 2.749.960 m2