Harnaschpolder zuid Delft
Gebiedsscan

Percelen: 207
Panden: 131
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 742.634 m2