Logistiek Park Moerdijk
Gebiedsscan

Percelen: 209
Panden: 60
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 2.166.601 m2