Kwadijkerpark Purmerend
Gebiedsscan

Percelen: 26
Panden: 82
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 295.087 m2