T-Strook Zoetermeer
Gebiedsscan

Percelen: 4
Panden: 0
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 28.240 m2