Park Lingezegen - Woerdt
Gebiedsscan

Percelen: 423
Panden: 303
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 5
Oppervlakte project: 2.879.996 m2