Heerenveen - Heerenveen-West
Gebiedsscan

Percelen: 5
Panden: 7
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.683 m2