Opsterland - Ny Loevestein - Fase 4
Gebiedsscan

Percelen: 167
Panden: 169
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 342.728 m2