Hoeksche Waard - Oud-Bonaventurasedijk
Gebiedsscan

Percelen: 4
Panden: 2
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 2.927 m2