Hoeksche Waard - Schouteneinde 54/52
Gebiedsscan

Percelen: 35
Panden: 37
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 4.705 m2