Hoeksche Waard - Heeren van Rustenburg - Fase 1
Gebiedsscan

Percelen: 68
Panden: 123
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 37.545 m2