Hoeksche Waard - Parc Alcazar
Gebiedsscan

Percelen: 12
Panden: 50
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 14.432 m2