Hoeksche Waard - Scheepmakershaven 1
Gebiedsscan

Percelen: 4
Panden: 1
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 1.134 m2