Hoeksche Waard - Ooststraat (Ooststaete)
Gebiedsscan

Percelen: 5
Panden: 6
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 3.513 m2