Meppel - Mulo-locatie
Gebiedsscan

Percelen: 3
Panden: 7
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 6.622 m2