Meppel - Danninge Erve Zuid - Fase 2
Gebiedsscan

Percelen: 84
Panden: 105
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 88.853 m2