De Fryske Marren - Tramdijk Oost
Gebiedsscan

Percelen: 230
Panden: 277
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 293.634 m2