Harlingen - Spaansenterrein
Gebiedsscan

Percelen: 4
Panden: 8
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 66.447 m2