Leidschendam-Voorburg - Overgoo
Gebiedsscan

Percelen: 39
Panden: 18
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 68.166 m2