Woerden - Nieuw-Middelland
Gebiedsscan

Percelen: 75
Panden: 89
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 538.665 m2