Halderberge - De Bovendonken
Gebiedsscan

Percelen: 50
Panden: 57
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 25.377 m2