Utrecht - Ivoordreef
Gebiedsscan

Percelen: 3
Panden: 4
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 26.710 m2