Amsterdam - Jacob Geelbuurt Oost
Gebiedsscan

Percelen: 21
Panden: 95
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 31.811 m2