Gouda - Spoorzone - Gouda
Gebiedsscan

Percelen: 237
Panden: 175
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 628.182 m2