Amsterdam - De BrouwerIJ
Gebiedsscan

Percelen: 265
Panden: 305
Ligplaatsen: 0
Standplaatsen: 0
Oppervlakte project: 243.711 m2